Vui lòng đợi trong giây lát ...

Giá trị cốt lõi

  • Thành viên mắc bệnh như người nhà mình vậy.
  • Cứu người như cứu hỏa
  • Không để thành viên điện thoại đến lần thứ 2 để hỏi về hồ sơ tương trợ.
  • Nhanh, đúng thì thiếu chút cũng thành đủ
  • Chuyên nghiệp, đơn giản, dễ hiểu và chân thành thì không sợ sai
  • Đoàn kết, hợp tác, kỷ cương
  • Đổi mới và sáng tạo.
  • 1 đồng cũng không được dùng sai mục đích
  • Tư duy lớn, hành động đúng, cường độ cao mới có cơ hội dẫn đầu
  • Đảm bảo lợi ích của thành viên, CBNV, doanh nghiệp, đối tác, xã hội.
Tải lên giấy yêu cầu tương trợ
Tải lên giấy đề nghị tương trợ
Tải lên hồ sơ bệnh án
Tải lên giấy ủy quyền trích sao tóm tắt bệnh án/Hồ sơ bệnh án
Tải lên giấy ủy quyền yêu cầu tương trợ (khi người yêu cầu không phải là người bị bệnh hiểm nghèo)