Vui lòng đợi trong giây lát ...

Hỗ trợ thành viên

Chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của Thành viên. Hãy liên hệ với chúng tôi qua 0339869338, hotrothanhvien@oxanh.vn và Zalo.

Hỗ trợ thành viên mọi vấn về tương trợ.

Từ giải thích về các kế hoạch tương trợ, làm thế nào để tham gia Nền tảng tương trợ, thanh toán phí đến cách lập hồ sơ để đề nghị tương trợ.

Giải quyết quyền lợi tương trợ

Giải quyết quyền lợi tương trợ

Yêu cầu giải quyết quyền lợi tương trợ với các bước đơn giản và nhanh chóng cùng Ô Xanh.

Tìm hiểu thêm

Mạng lưới chi nhánh, văn phòng giao dịch

Tải lên giấy yêu cầu tương trợ
Tải lên giấy đề nghị tương trợ
Tải lên hồ sơ bệnh án
Tải lên giấy ủy quyền trích sao tóm tắt bệnh án/Hồ sơ bệnh án
Tải lên giấy ủy quyền yêu cầu tương trợ (khi người yêu cầu không phải là người bị bệnh hiểm nghèo)