Vui lòng đợi trong giây lát ...

Profile Ô Xanh

 

TVC | Ô Xanh - Luôn bên bạn trên cung đường chinh phục hạnh phúc

USP | Ô Xanh - Nền tảng tương trợ trực tuyến vì bệnh hiểm nghèo

Tải lên giấy yêu cầu tương trợ
Tải lên giấy đề nghị tương trợ
Tải lên hồ sơ bệnh án
Tải lên giấy ủy quyền trích sao tóm tắt bệnh án/Hồ sơ bệnh án
Tải lên giấy ủy quyền yêu cầu tương trợ (khi người yêu cầu không phải là người bị bệnh hiểm nghèo)