Vui lòng đợi trong giây lát ...

Tài liệu

Tổng hợp tài liệu của Ô Xanh

TVC | Ô Xanh - Luôn bên bạn trên cung đường chinh phục hạnh phúc

USP | Ô Xanh - Nền tảng tương trợ trực tuyến vì bệnh hiểm nghèo

ANIMATION | Ô Xanh - Nền tảng tương trợ trực tuyến vì bệnh hiểm nghèo

Sự kiện ra mắt nền tảng Ô Xanh hỗ trợ trực tuyến bệnh hiểm nghèo

TVC | Ô Xanh - Luôn bên bạn trên cung đường chinh phục hạnh phúc

USP | Ô Xanh - Nền tảng tương trợ trực tuyến vì bệnh hiểm nghèo

 

 

 

Tải lên giấy yêu cầu tương trợ
Tải lên giấy đề nghị tương trợ
Tải lên hồ sơ bệnh án
Tải lên giấy ủy quyền trích sao tóm tắt bệnh án/Hồ sơ bệnh án
Tải lên giấy ủy quyền yêu cầu tương trợ (khi người yêu cầu không phải là người bị bệnh hiểm nghèo)